Logo - Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, p.o.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Akce a projekty

Školní rok 2020/2021

 

PODZIMNÍ PROCHÁZKA

PODZIMNÍ PROCHÁZKA

V pátek 20. 11. 2020 se uskutečnila akce s názvem Podzimní procházka. Pozvali jsme rodiče dětí, aby se s námi vydali na malou procházku parkem, okořeněnou malými úkoly.

Jako první děti hledaly střípky vysypaných obrazů. Vítr si s nimi pohrál a rozfoukal je po louce hned vedle terasy MŠ. Děti ale mají bystré oči, a tak zmíněné střípky obrázků byly posbírané během chviličky a mohlo se skládat. Dále putovaly ke staré borovici, u které ze šišek vytvořily terč. Nastala usilovná bitva, kdo se trefí do jeho středu. Na parkovišti si vyzkoušely prolézt různě velikými obručemi a také slalom. Pod kaštany u rybníku, ze spadaných větviček a listí, společnými silami vytvořily domeček pro ježky a jiná zvířátka. Na louce u dřevěné veverky pak sbíraly různé listy, které pak společně poznávaly. Na závěr si vyzkoušely podlézt a přeskočit připravené překážky.

Na celou atmosféru společné procházky a také na to, jak se dětem jednotlivé úkoly dařily, se můžete podívat na následujících fotografiích.

1-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
2-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
3-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
4-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
5-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
6-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
7-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
8-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
9-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
10-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
11-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
12-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
13-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
14-PODZIMNÍ PROCHÁZKA
15-PODZIMNÍ PROCHÁZKA

 PODZIMNÍ TVOŘENÍ

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

V pátek 23. 10. 2020 se navzdory mlhavému počasí uskutečnila akce v MŠ s názvem Podzimní tvoření. Děti společně s rodiči měly možnost vyrobit si skřítka Podzimníčka z přírodnin, které jsme s dětmi sbírali během pobytů venku. A jako bonus pro ně byly nachystány ve spodní části MŠ hravé úkoly.

Děti se do všeho pustily s vervou, s nadšením tvořily, hrály si. A tak se během chvíle (s malou pomocí rodičů) za oknem naší školky objevili malí pozoruhodní skřítci.

Celková atmosféra i skřítci jsou k vidění na následujících fotografiích.

1-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
2-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
3-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
4-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
5-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
6-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
7-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
8-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
9-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
10-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
11-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
12-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
13-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
14-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
15-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
16-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
17-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
18-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
19-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
20-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
21-PODZIMNÍ TVOŘENÍ
22-PODZIMNÍ TVOŘENÍ

 

BABÍ LÉTO

V průběhu září jsme se v naší školce věnovali babímu létu. Nejprve jsme všichni společně zamávali vlaštovkám a popřáli jim šťastný let. V encyklopediích hledali směr jejich cesty, a abychom na ně nezapomněli, pár jsme si jich vyrobili z papíru. Na procházkách v parku jsme objevili a obdivovali krásné pavučiny v keřích a na stromech, a tak jsme si je i my uvnitř školky vyzkoušeli zamotat i nakreslit. Čas a chvíle strávené v MŠ nám utekly jako voda. Hráli jsme si, povídali a taky trochu cvičili, krásné i krušné chvilky jsme tu spolu zažili.

1-BABÍ LÉTO
2-BABÍ LÉTO
3-BABÍ LÉTO
4-BABÍ LÉTO
5-BABÍ LÉTO
6-BABÍ LÉTO

 

Archiv akcí a projektů

 

Školní rok 2019-2020