Logo - Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, p.o.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Akce a projekty

Školní rok 2020/2021

 

Svátek svatého Martina

V letošním roce jsme si s žáky opět připomněli tradice, které se váží k svátku Martina. Nejdříve si žáci doplnili křížovku, která jim v tajence prozradila, o čem si budeme povídat. Postupným střídáním jsme přečetli legendu vážící se k svatému Martinovi. Po seznámení s legendou jsme vyjmenovali zvyky, které k 11. listopadu patří: svatomartinská husa, svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a zmínili jsme i známá přísloví.

K danému svátku byla vytvořena i nástěnka, kde si žáci mohli v následujících dnech pročíst další zajímavosti a prohlédnout obrázky.

 

 

Podzimní tvoření – Brouci

Barevné podzimní listí nás inspirovalo k vytvoření pestrých brouků. Krovky jsme vytvořili z listů, které mají v této roční době kouzelné barvy. Vybírali jsme především listy se zajímavým tvarem a strukturou. Žáci poté dokreslili hruď, hlavu a tykadla. Nakonec vymysleli originální název brouka (např.Ferda červený, Tečkovník zelený, Lukáš velký, Listovníkčernotečkový, Járovník hnědý,Brouk ohnivák…).

1-Podzimní tvoření – Brouci

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ (20.10.) patří již tradičně mezi dny, které si v naší škole připomínáme. Letos žáci vytvořili PTAČÍ STROM. Protože úkrytyve stromechvyhledávají především ptáci, stal se náš strom příbytkem různých zpěváčků.

1-MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ

 

Jan Amos Komenský

V listopadu si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – JANA AMOSE KOMENSKÉHO. Pro žáky je připraven celoroční projekt PUTOVÁNÍ S JANEM AMOSEM KOMENSKÝM.

Měsíc září - říjen: POUŤ ŽIVOTEMMěsíc listopad - prosinec: DÍLOMěsíc leden - únor: CELOŽIVOTNÍ SEN – NÁPRAVA LIDSTVA

Měsíc březen - duben: LABYRINTMěsíc květen - červen: JAN AMOS KOMENSKÝ V 21.STOLETÍ

V měsíci září a říjnu se žáci seznámili s životními osudy Komenského. Starší žáci vyplnili úkoly v pracovním listu a vyzkoušeli si, jak se píše husím brkem. Mladší žáci se seznámili s různými portréty Jana Amose Komenského. (Poté si vybarvili omalovánky s portrétem J.A.Komenského)

1-Jan Amos Komenský
2-Jan Amos Komenský
3-Jan Amos Komenský

 

Podzimní čas

V týdnu, kdy nastal první podzimní den, jsme se tomuto novému ročnímu období věnovali více. Nejen v prvouce jsme přiblížili typickou charakteristiku období pomocí obrázků, ale zapojili jsme i pracovní a výtvarné činnosti. Žáci zkusili udělat podzimní stromy a oblékli jsme náš dřevěný strom ve třídě do podzimního šatu. Připevnili barevná jablíčka a zabarvené listy.

1-Podzimní čas
2-Podzimní čas
3-Podzimní čas
4-Podzimní čas
5-Podzimní čas
6-Podzimní čas
7-Podzimní čas
8-Podzimní čas
9-Podzimní čas
10-Podzimní čas

 

Zvláštní savci – netopýři

Začátek nového školního roku patřil bližšímu poznání drobných živočichů - netopýrů. S žáky 1. stupně jsme si sdělili poznatky o životě netopýrů, jejich schopnostech a zmínili jsme, čím se živí, kde žijí, jak se starají o potomky. Žáci měli možnost složit puzzle jednotlivých stanovišť netopýrů (půda, kostelní věž, jeskyně…) a na konci si každý ztvárnil svého netopýra.

1-Zvláštní savci – netopýři
2-Zvláštní savci – netopýři
3-Zvláštní savci – netopýři
4-Zvláštní savci – netopýři
5-Zvláštní savci – netopýři
6-Zvláštní savci – netopýři

 

Archiv akcí a projektů

 

Školní rok 2019-2020