Logo - Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, p.o.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Pro rodiče

Mateřská škola

Důležité informace před nástupem

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy Sýpka. Kapacita MŠ je 15 dětí, kterým se věnuje jedna paní učitelka.

Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 3 do 6let a děti s odkladem školní docházky. O jejich umístění se rozhoduje dle přijímacích kritérií v příjezdový den. Děti, které jsou mladší 3let mohou být přijaty pouze po domluvě s paní učitelkou.

V den příchodu do MŠ, rodiče předají paní učitelce vstupní záznam, který obsahuje důležité informace. Záznam jste obdrželi v obálce od DL Křetín, nebo můžete vyplnit přímo zde. S sebou si přineste přezůvky, boty, pohodlné oblečení, které si odložíte v šatně MŠ.

Svačinky jsou do MŠ přinášeny každé ráno. V případě nemoci či jiné nepřítomnosti je třeba si svačinku odhlásit v MŠ a vyzvednout si ji přímo v kuchyni. Pitný režim je zajištěn, děti se mohou kdykoliv napít.

Provoz mateřské školy je od 7.30 do 13.00 hodin. Děti bez doprovodu vyzvedává vyučující základní školy v hlavní budově a odvádí je do mateřské školy. Děti s doprovodem do mateřské školy přivádí doprovod, který si během dopoledne také děti vyzvedává na jednotlivé procedury dle stanoveného harmonogramu.

Podrobnější popis provozu naleznete v režimu dne.

Po skončení pobytu rodiče dostávají k vyplnění dotazník, který slouží jako zpětná vazba o spokojenosti s provozem, režimem a prostředím MŠ. Na reakce rodičů se můžete podívat zde.


Vstupní záznam o dítěti

Před nástupem je třeba vyplnit několik informací o Vašem dítěti. Více...
 

Základní škola

Organizace výuky

Žáci navštěvují naší školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

Prostory školy: Budova „Sýpka“

1-Budova školy

Z hlavní budovy ráno vodí žáky do školy vyučující a opět po skončení výuky jsou žáci odváděni do léčebny.

Rozvržení vyučování:

7.55 -  8.40
1. vyučovací hodina
8.40 -  8.50
přestávka
8.50 -  9.35
2. vyučovací hodina
9.35 -  9.55
svačinová přestávka
9.55 - 10.40
3. vyučovací hodina
10.40 - 10.50
přestávka
10.50 - 11.35
4. vyučovací hodina
11.35 - 11.45
přestávka
11.45 - 12.30
odpolední výuka pouze v ÚTERÝ

Vzděláváme žáky od 1. až do 9. ročníku, konzultace poskytujeme i studentům středních škol.

Převládá individuální práce s jednotlivými žáky podle zadaného učiva z kmenové školy.

taska

Našim cílem je, aby se žáci po návratu z naší školy opět bez problémů začlenili do výuky a neměli zameškané učivo.

Pomůcky žáka

  • Aktovku (tašku) s učebnicemi, sešity a pracovními sešity
  • Psací potřeby - pera (propisky), tužky
  • Je vhodné si s sebou přivézt dvoje přezůvky – jedny si žák ponechá ve škole
  • Aktovky zůstávají po celou dobu pobytu ve škole. Žáci s doprovodem si mohou aktovky odnášet dle potřeby (každý den, v pátek, ...)
  • Dotazník s učivem vyplněný kmenovou školou