Logo - Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, p.o.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Pro učitele

Žáci navštěvují naši školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

Dotazník pro kmenovou školu

Vážení kolegové,
bude-li Váš žák/žákyně odjíždět do dětské léčebny, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který nám pomůže, aby se žák/yně po návratu do kmenové školy mohl/a volně navázat na probírané učivo. Více...

Hodnocení pobytu

Pro naši zpětnou vazbu bychom Vás rádi požádali o stručné zhodnocení pobytu žáka(yně) Vaší školy prostřednictvím daného dotazníku. Více...

Dokumenty

pdf dokument     ŠVP ZV
(typ souboru: PDF dokument, velikost: 2.7 MB)

pdf dokument    Dotazník pro kmenovou školu
(typ souboru: PDF dokument, velikost: 2.7 MB)