Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mateřská škola
Základní škola

Vzděláváme děti a žáky přijaté na pobyt do dětské léčebny

Aktuality

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

více ...

Jan Amos Komenský

V listopadu si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti ...

více ...

MŠ od října v novém kabátě

Naše mateřská škola na přelomu září a října změnila svůj vzhled a uspořádání. Pořídili jsme nové police a prostory vybavili novými hračkami, tak aby byly snáze dostupné dětem.

více ...


Aktuální informace

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1122

o přijetí krizového opatření

Podle usnesení vládys účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí stávající režim pro mateřské školy, které zůstávají v provozu. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

Celé znění usnesení vlády.

Na naší škole při léčebně bude nadále možná prezenční výuka žáků.

Z důvodu přechodu běžných základních škol na distanční výuku, přednostně umožňujeme žákům, kteří v této době jsou na léčebném pobytu, aby se mohli účastnit během dopoledního vyučování on-line hodin ze své kmenové školy. Je nezbytné, aby žák nám tuto skutečnost oznámil. Pokud nebudeme informováni o tom, že v určitém čase mají videohovor, nemůžeme zajistit připojení.

Vítejte na oficiálních stránkách
Mateřské školy a základní školy při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace se nachází v okrese Blansko, nedaleko obce Letovice. Zřizována je Jihomoravským krajem.

Hlavním posláním organizace je výchova a vzdělání dětí a žáků přijatých k léčebnému pobytu, který obvykle trvá 28 dnů.

Do MŠ většinou chodí děti, které jsou zvyklé již z domova na návštěvu předškolního zařízení, ale i děti, které se u nás poprvé osamostatňují a začínají se seznamovat s adaptačním procesem. Dotazník s důležitými informacemi k pobytu předávají rodiče v příjezdový den paní učitelce mateřské školy.

V mateřské škole jsou dětem nabízeny zajímavé hračky a činnosti, dbá se na podnětné a příjemné prostředí, kde se dětem bude líbit.

V základní škole navazujeme na učební látku na základě informací z kmenových škol a od rodičů a individuálně pokračujeme dál.

Snažíme se o to, aby žáci nezameškali učivo a po návratu do své školy se mohli plynule zapojit do školní práce.

Organizace výuky

Mateřská škola
Mateřská škola

Předškolní výchova a vzdělávání v naší mateřské škole respektuje věková a vývojová specifika dětí.

více informací ...
Základní škola
Základní škola

Žáci navštěvují naší školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

více informací ...

Fotografie

1 / 8
Fotografie
2 / 8
Fotografie
3 / 8
Fotografie
4 / 8
Fotografie
5 / 8
Fotografie
6 / 8
Fotografie
7 / 8
Fotografie
8 / 8
Fotografie

Kontaktní informace