Oznámení

Provoz mateřské školy bude v červenci od 8. 7. 2024 do 19. 7. 2024 a v srpnu od 12. 8. 2024 do 23. 8. 2024 přerušen.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín se nachází v severním cípu Jihomoravského kraje v okrese Blansko. Obec Křetín, ve které škola leží je asi 6 km od města Letovice.

Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Hlavním posláním organizace je výchova a vzdělání dětí a žáků přijatých k léčebnému pobytu, který obvykle trvá 28 dnů.

V areálu dětské léčebny můžeme nalézt dvě budovy. V dolní části anglického parku se jedná o bývalý zámeček, ve kterém jsou nyní prostory Dětské léčebny Křetín a v severní části parku je druhá budova dříve nazývaná „Sýpka“, kde po rekonstrukci má své sídlo mateřská a základní škola. Budova je vícepodlažní, v přízemí je zázemí mateřské školy, v prvním patře má své třídy základní škola. Prostory jsou moderně vybaveny a nabízejí přátelský prostor pro vzdělávání dětí a žáků, kteří jsou u nás na pobytu.

Dotazník, který vyplní třídní učitel z kmenové školy žáka před odjezdem do dětské léčebny.

On-line formulář pro pedagogy kmenových škol. Vyučující zde mají možnost zhodnotit zapojení žáka do výuky v kmenové škole po návratu z dětské léčebny.

Kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.