Akce a projekty ZŠ

 • Velikonoční dílničky
  Vedle čtenářské či matematické gramotnosti podporujeme u žáků také tvořivost. Před Velikonocemi jsme proto připravili pro žáky překvapení v podobě velikonočních dílniček. Na čtyřech stanovištích čekala na žáky pestrá nabídka činností. Žáci si mohli uplést pomlázku z vrbového proutí, nazdobit voskem vejce (zhotovené na 3D tiskárně), vytvořit přáníčka a různé dekorace s velikonočními motivy. Dvě… Více informací: Velikonoční dílničky
 • Projekt Svět plný příběhů (Skrytá poselství pohádek)
  Úspěšně pokračujeme v projektu Svět plný příběhů. Po dobu dvou měsíců jsme se zabývali poselstvím pohádek. Hlavním cílem projektu bylo žáky seznámit s klasickými pohádkami B. Němcové, K. J. Erbena a pohádkami cizích autorů (Andersen, bratři Grimmové, Perrault). Jednotlivé pohádky se staly inspirací k různým činnostem: Ve výtvarných dílničkách jsme pohádky zpracovávali také různými způsoby:
 • MDŽ
  8. března, právě na Mezinárodní den žen, jsme se věnovali výrobě papírových tulipánů pro maminky, které přijedou navštívit své děti do léčebny. Během pátečního dopoledne jsme po chvilkách skládali, stříhali, lepili, až vznikl vysněný tulipán.
 • Hrajeme si s písmeny
  V 1. ročníku často zařazujeme do výuky prvky činnostního učení. Používáme různé didaktické hry a využíváme rozmanité činnosti tak, aby prvňáčci zapojovali všechny smysly při osvojování a upevňování tvarů písmen. Například pomocí hmatu se učí vytvářet nejen tvary písmen, ale také poznávají různé materiály. Hry se smyslovými materiály jsou pro ně přitažlivé a zábavné.  Nezapomínáme také… Více informací: Hrajeme si s písmeny
 • Vánoční dílničky
  Každý rok si zpříjemňujeme adventní čas v základní škole vánočními dílničkami. Děti si mohly vybrat z pestré nabídky různých technik a motivů. Nechyběla oblíbená práce s 3D perem, která nabízí možnost vytvářet drobné ozdoby z filamentů (např. baňky). Mezi zajímavé a efektivní techniky tradičně patří monotisk. Touto technikou vznikala roztomilá přáníčka. Dále žáci tvořili z… Více informací: Vánoční dílničky
 • Projekt Svět plný příběhů (příběhy z Amazonie)
  Oblast Amazonie se stala další zastávkou v našem putování za příběhy z celého světa. Žáci se seznámili s pohádkou o želvě a jejím krunýři. Želva se chtěla dotknout hvězd a poprosila volavku, aby ji k hvězdám vynesla. Volavka však želvě nepřála nic dobrého a shodila ji z velké výšky na zem. Želví krunýř se rozbil na tisíc kousků. Na základě… Více informací: Projekt Svět plný příběhů (příběhy z Amazonie)
 • Projekt Svět plný příběhů (japonská strašidla)
  S projektem Svět plný příběhů jsme zavítali do Japonska. Žáci 4. a 5.ročníku pracovali v hodinách českého jazyka s textem, který je seznámil s japonskými strašidly. Dozvěděli se, že deštníkový duch (KASA – OBAKE) je zobrazován s jedním okem, dlouhým jazykem a jednou nohou místo rukojeti. Dále porovnávali typická česká strašidla s těmi japonskými. Na závěr projektu si žáci mohli vyrobit… Více informací: Projekt Svět plný příběhů (japonská strašidla)
 • Představujeme projekt Svět plný příběhů
  V letošním školním roce je pro žáky připraven projekt s názvem Svět plný příběhů, který si klade za cíl rozvíjet čtenářskou gramotnost. Aktivně podporujeme zájem o knihy, protože čtení napomáhá i duševnímu zdraví dětí (např. redukuje stres). V prostorách naší školy máme různě zaměřené knihovničky, které průběžně doplňujeme o zajímavé tituly. Čtením budeme rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat paměť… Více informací: Představujeme projekt Svět plný příběhů
 • Matematika jako hra
  Dne 2. října 2023 jsme s žáky v rámci poslední vyučovací hodiny matematiky zrealizovali hru s názvem „Matematika jako hra „. Hra byla určena pro žáky 2. stupně základní školy a jejím cílem bylo zvýšit finanční gramotnost žáků a zároveň je seznámit s riziky hazardních her. Žáci měli k dispozici určitý obnos peněz, který mohli použít na nákup kartiček… Více informací: Matematika jako hra
 • Doba Rudolfa II. – Kdo najde GOLEMA?
  Opět se přiblížil konec školního roku. Žáci, kteří přijíždějí na léčebný pobyt v tomto termínu, již mají učivo probráno, učebnice odevzdané, ale i přesto se najdou oblasti, ve kterých mohou své znalosti prohloubit nebo zopakovat. Za tímto účelem jsme pro žáky připravili závěrečnou hru odehrávající se v 16. až 17. století, kdy v hodnosti císaře Svaté říše římské… Více informací: Doba Rudolfa II. – Kdo najde GOLEMA?
 • Den Země a Světový den životního prostředí
  V měsíci červnu jsme ukončili miniprojekt ke Dni Země.  Při této příležitosti jsme si připomněli, že rok 2023 je jubilejním 50. výročím Světového dne životního prostředí. Výročí bylo zaměřeno na řešení znečištění životního prostředí plasty. V konaném workshopu žáci odhadovali, za jak dlouho se rozloží jednotlivé výrobky v přírodě. Uvědomili si, že některé i velikostí malé se… Více informací: Den Země a Světový den životního prostředí
 • Netradiční hodina matematiky
  V pátek 9. 6. 2023 jsme poslední vyučovací hodinu matematiky věnovali netradičním úlohám. Žáci 7. ročníku až střední školy měli za úkoly postupně vyřešit co nejvíce hádanek, logických a matematických úkolů připravených předem na kartičkách. Kartičky si postupně předávali. Na vyřešení měli celkem třicet minut, posledních patnáct minut bylo vyhrazeno na kontrolu vyřešených úkolů a následné… Více informací: Netradiční hodina matematiky
 • Den matek
  Druhou květnovou neděli slavíme v Česku svátek maminek. V tento den dávají děti maminkám květiny nebo jiné pozornosti. Většina dětí se je snaží  vyrobit vlastnoručně, proto i my jsme v pátek věnovali dvě vyučovací hodiny tvorbě drobných dárků pro maminky. Děti se do pracovních činností zapojily s velkou radostí. Z první hodiny si odnášely obrys vlastní ruky a uvnitř měly malé… Více informací: Den matek
 • Chystáme se na Velikonoce
  S žáky prvního stupně jsme se připravovali na nadcházející jarní svátek.  V prvouce jsme probírali téma jaro a s ním související Velikonoce. Žáci byli seznámeni s tradicemi a dodržovanými zvyky (pečení mazance, beránka, jidášů, pletení pomlázky, malování kraslic, zasetí osení atd.). Připomenuty byly názvy jednotlivých dnů Pašijového týdne od Škaredé středy do Pondělí velikonočního.  Mohli si vytvořit originální zápichy… Více informací: Chystáme se na Velikonoce
 • Podporujeme čtenářskou gramotnost
  Naši školní knihovničku jsme od ledna 2023 nově uspořádali do tematických skupin podle čtenářské úrovně a žánru. Žáci si mohou půjčit knihy na celou dobu léčebného pobytu. K orientaci jim pak slouží barevný rozcestník. Nezapomněli jsme také na studenty středních škol, pro které jsme vybrali především povinnou četbu k maturitě. V jednotlivých učebnách jsou umístěny další volně přístupné… Více informací: Podporujeme čtenářskou gramotnost
 • Veselé zoubky
  I naše škola se zapojila do dm preventivního programu „Veselé zoubky“, který je určen pro žáky 1. třídy. Po zaslání přihlášky jsme obdrželi potřebné materiály pro výuku prevence zubního kazu – plakát, samolepky, pracovní listy, preventivní tašky pro žáky s produkty péče o zoubky a hlavně doporučený návod průběhu hodiny. VV úterý 7. března jsme si… Více informací: Veselé zoubky
 • Masopust
  K zimním měsícům od svátku Tří králů až do Popeleční středy náleží oslavy masopustu. Neodmyslitelně k němu patří pořádání hostin, zabijaček, tancovaček a konal se pestrý průvod masek. Pro některé lidi se stal masopust zapomenutou tradicí, ale my jsme si ji chtěli s žáky alespoň v krátkosti připomenout. Začali jsme úvodním sdělením o tučném čtvrtku se spoustou jídla ze… Více informací: Masopust
 • VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
  Již tradičně jsme zařadili před vánočními prázdninami tvořivé dílničky, ve kterých si žáci mohli vyrobit dárečky pro své blízké. Na čtyřech stanovištích byly připraveny známé i méně známé výtvarné techniky. A co si všechno mohli žáci vytvořit? Pro žáky byly nachystány papírové taštičky (vyrobené na mechanickém lisu Big shot), které stačilo jen složit a dozdobit.… Více informací: VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
 • PROJEKT: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – HLAVNÍ POSTAVA
  V měsíci prosinci jsme pokračovali v našem celoročním projektu TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ. Tentokrát jsme se zaměřili na hlavní postavu. Pracovali jsme s těmito texty: Hungry games – Aréna smrti (Suzanne Collinsová) a  Odysseia (Homér). V hodinách slohu jsme si vysvětlili rozdíl mezi vnitřní a vnější charakteristikou. Žáci poté plnili různé úkoly, které se k charakteristice vztahovaly (ŽIVOTABÁSEŇ, užívání přídavných jmen atd.)… Více informací: PROJEKT: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – HLAVNÍ POSTAVA
 • Projekt: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (PŘÍBĚHY SE ZVÍŘECÍM HRDINOU)
  Projekt Tajemství příběhů pokračuje! Tentokráte jsme pracovali s příběhy, ve kterých vystupuje zvířecí hrdina. Nechali jsme se inspirovat knihami Myši patří do nebe, O chytré kmotře lišce a Ezopovými bajkami. Motiv lišky a myši jsme zpracovali ve výtvarné dílničce různými technikami (origami, kresba, papírová loutka). Žáci 3. a 4. ročníku postupně vypracovávali úkoly, které vycházely… Více informací: Projekt: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (PŘÍBĚHY SE ZVÍŘECÍM HRDINOU)
 • Začíná podzim
  Přesně první podzimní den 23. 9. jsme se začali s žáky zabývat podzimními tématy. Nejenom v rámci prvouky, ale i ve volných chvílích. Žáci byli upozorněni na typické znaky podzimu – změna počasí, oblékání, změny v přírodě, sklizeň ovoce a zeleniny, chování živočichů atd. Vytvořena byla prezentace, kde bylo vše podstatné shrnuto. Žáci si mohli informace… Více informací: Začíná podzim
 • Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – JAK VZNIKÁ PŘÍBĚH
  Vypravování patří mezi oblíbené slohové útvary. Rozhodli jsme se, že budeme naše příběhy vyprávět netradičně – formou VIZUÁLNÍHO VYPRÁVĚNÍ. Nejdříve jsme zhlédli krátký animovaný film. Všímali jsme si především struktury příběhu: ÚVODU, ZÁPLETKY, VYVRCHOLENÍ, ZVRATU, ZÁVĚRU a HLAVNÍCH POSTAV. Žáci si uvědomili, že hlavní postava ovlivňuje děj. Poté jsme si položili otázku: CO KDYBY…? Co… Více informací: Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – JAK VZNIKÁ PŘÍBĚH
 • Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (FRANTIŠEK Z ASSISI)
  František z Assisi, zakladatel žebravého řádu františkánů, je patronem a ochráncem zvířat. Jeho svátek jsme oslavili 4. října. Na tento den připadá Světový den zvířat. Život tohoto oblíbeného světce žáci zpracovali formou vizuálního vyprávění (vyprávění za pomoci obrázků). Vybrali jsme zajímavé životní momenty a poté žáci vytvořili ilustrace (kresba, koláž). Žáci zjistili, že obrázek pomáhá zapamatovat… Více informací: Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (FRANTIŠEK Z ASSISI)
 • Představujeme projekt Tajemství příběhů
  Každý školní rok se věnujeme v hodinách českého jazyka a literatury rozvoji čtenářské gramotnosti. Letos je pro žáky připraven projekt Tajemství příběhů. Cílem projektu je za pomoci nejrůznějších postupů, dovedností a strategií naučit žáky, aby porozuměli textům. Žáci mohou rozvíjet čtenářské dovednosti také sami. Ve škole máme školní knihovničku, kterou průběžně doplňujeme. V loňském školním roce… Více informací: Představujeme projekt Tajemství příběhů
 • Finanční gramotnost
  Ve čtvrtek 8. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli „Den finanční gramotnosti“. V rámci hodiny matematiky se rozdělili na menší skupinky a založili si vlastní firmu. Aby získali co největší kapitál, vyráběli z papíru geometrické tvary, které následně prodávali bance. Banka tvary nakupovala v předem stanovené hodnotě, ale jen za předpokladu, že splňovaly zadané parametry. Někteří žáci přemýšleli,… Více informací: Finanční gramotnost
 • Začátek školního roku
  Školní rok 2022/2023 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září s 44 žáky. Jednalo se o žáky, kteří strávili na léčebném pobytu během měsíce srpna část volných prázdninových dnů a 9 dnů navštěvovali naši školu. Neměli s sebou žádné učebnice ani zadanou látku k probírání. Připravovali jsme pro ně opakování učiva v jednotlivých předmětech. Jeden den byl věnován… Více informací: Začátek školního roku