Kontakty

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Křetín 12, 679 62 Křetín

tel: +420 516 470 724

e-mail: zspridl@seznam.cz

web: www.zspridl.cz

ID schránky: yd52788

Typ datové schránky: Právnická osoba

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo dokumentů v elektronické podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace
Křetín 12
Křetín
679 62

 • Pondělí 7.30 – 13.00
 • Úterý 7.30 – 13.00
 • Středa 7.30 – 13.00
 • Čtvrtek 7.30 – 13.00
 • Pátek 7.30 – 13.00

e-mail: zspridl@seznam.cz
Maximální velikost přílohy e-mailu je 5 MB.

Identifikátor datové schránky

ID schránky: yd52788
Typ datové schránky: Právnická osoba

Přehled formátů, ve kterých podatelna přijímá dokumenty v elektronické podobě.

Formáty

 • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
 • *.DOC/*.DOCX (dokument MS Word)
 • *.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel)
 • *.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation)
 • *.TXT (prostý text)
 • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
 • *.ODT (Open Document Text)
 • *.ODS (Open Document Spreadsheet)
 • *.ODP (Open Document Presentation)
 • *.HTM/*.HTML (HyperText Markup Language)
 • *.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • *.PNG (Portable Network Graphics)
 • *.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format)
 • *.GIF (Graphics Interchange Format)
 • *.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.WAV (Waveform Audio Format)
 • *.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD-DL, flash disk.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný škole, je-li dostupný ředitelně. Ředitelně je dostupný v následujících případech:
• pokud je ve formátu, ve kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě,
• lze jej zobrazit uživatelský vnímatelným způsobem,
• neobsahuje-li škodlivý kód,
• v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě.

Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný ředitelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal. U doručených dokumentů v digitální podobě se zaznamená datum doručení a čas.