Hodnocení pobytu

Vážené kolegyně a kolegové, pod následujícím odkazem můžete vyplnit hodnocení pobytu Vašeho žáka v naší škole.

Za vyplnění předem děkujeme.