Projekt Svět plný příběhů (Ze života hmyzu)

Bratři Čapkové společně vytvořili komedii, ve které kritizovali soudobou společnost. Divadelní hra Ze života hmyzu se stala pro nás velkou tvůrčí inspirací a žáci 1. stupně k ní vytvořili působivý plakát. Druháčci ztvárnili dialog mezi slimáky. Velmi se jim líbila známá replika „Jen aby bylo málo šlimáků a hodně kapušty.“ S žáky jsme si povídali o sobectví v různých jeho podobách, což je hlavní vztahový motiv v dramatu. Přímo ve třídě se uskutečnilo pozorování blanokřídlého hmyzu.