Etické dílny

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 jsme pro žáky prvního a druhého stupně zrealizovali ve spolupráci s organizací Hope4kids Etické dílny. Téma pro první stupeň bylo zvoleno “Jak se stát dobrým kamarádem?“. Zapojeni byli žáci od druhého do pátého ročníku. Paní lektorka měla připraveny jak pohybové aktivity, tak vedla s žáky diskuzi. Součástí bylo i ztvárnění konkrétní situace, jak by se v ní žáci zachovali a její následný rozbor. Z reakcí žáků a atmosféry v rámci projektu, lze usuzovat, že se dané téma žákům líbilo a bylo pro ně přínosné. Žáci spolupracovali, aktivně se zapojovali do diskuze. Na druhém stupni pro žáky šestého ročníku až střední školy bylo téma s názvem „Moc slova“. I zde na úvod paní lektorka promítla krátké, ale výstižné video, které následně s žáky v rámci diskuze rozebrala. Ukázalo se, jak moc nás slova ovlivňují ať v dobrém, tak ve zlém.  I v tomto projektu nešlo pouze o diskuzi, ale celý byl proložen i dalšími aktivitami, které opět vedly k uvědomění si, že nám slova mohou pomoci, způsobit pozitivní dojmy nebo naopak uškodit a způsobit nepříjemné pocity.