Závěrečná hra „Sherlock Holmes“

Na konec školního roku jsme pro žáky naplánovali závěrečnou hru na téma „Sherlock Holmes“. Nechali jsme se inspirovat únikovými hrami.

První den byl zahájen zhlédnutím videa a přenesli jsme se do viktoriánské Anglie, konkrétně do Londýna. Sám lord Blackwood žáky seznámil s tím, co mohou očekávat. Měli rozhodnout dlouho trvající spor mezi lordem Blackwoodem a Sherlockem Holmesem v otázce, kdo je lepší detektiv. Proto lord Blackwood unesl doktora Watsona a schoval ho na svém tajném sídle. Žáci, v podobě pomocníků Sherlocka Holmese, měli za úkol pomocí připravených indicií odhalit místo úkrytu a osvobodit  Watsona.

Každý den žáci řešili úkol, který je na konci dovedl k jedné ze sedmi potřebných indicií. Po sedmi dnech, pokud se jim dobře dařilo, mohli nasbírat všech sedm indicií.

Během dopoledního vyučování se konaly i jiné aktivity, aby měli možnost získat potřebný finanční kapitál pro případ, že si potřebují od informátorů nakoupit informace k získání indicií. Jeden den byl využit i park, kde byl ukryt záhadný předmět, který měli najít pomocí stop. Úkol se podařil splnit všem a zjistili, že oním předmětem je kryptext, k jehož otevření potřebují přesně sedm čísel z indicií. Poslední den se vyhodnocovaly získané stopy a žáci se snažili najít kód pro otevření kryptexu a odhalení místa věznění doktora Watsona. Nakonec se to podařilo a doktor Watson byl zachráněn. Jak hra probíhala je možné vidět na následujících fotografiích.