Začátek školního roku

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září s 44 žáky. Jednalo se o žáky, kteří strávili na léčebném pobytu během měsíce srpna část volných prázdninových dnů a 9 dnů navštěvovali naši školu.

Neměli s sebou žádné učebnice ani zadanou látku k probírání. Připravovali jsme pro ně opakování učiva v jednotlivých předmětech. Jeden den byl věnován projektu Den netopýrů.

Nejdříve žáci zhlédli prezentaci na interaktivní tabuli, kde se dozvěděli důležité informace.

  • o stavbě těla,
  • o potravě,
  • o rozdílu mezi netopýry a vrápenci,
  • jaké druhy netopýrů u nás žijí,
  • o jejich schopnosti echolokace, hibernaci,
  • o rozmnožování,
  • čím jsou netopýři ohroženi a že patří mezi chráněné živočichy.

Všechny tyto poznatky mohli žáci zúročit při odpovědích na připravené otázky nebo vybírali správnou odpověď ze tří možností. 

Další aktivitou bylo hledání dílů z rozstříhaného textu, který měli složit. Hádali přesmyčky, skládali puzzle (různá netopýří zimoviště).  Losovali slova, která měli buď nakreslit, nebo předvést pomocí pantomimy a ostatní se snažili slovo uhodnout.

Dopoledne se vydařilo a žáci získali rozšiřující poznatky o životě savců, kteří umí létat. Během tohoto dne se vystřídali aktivity na rychlost, postřeh, manuální zručnost, paměť, pozornost a důležitá byla i spolupráce všech žáků.