Představujeme projekt Tajemství příběhů

Každý školní rok se věnujeme v hodinách českého jazyka a literatury rozvoji čtenářské gramotnosti. Letos je pro žáky připraven projekt Tajemství příběhů. Cílem projektu je za pomoci nejrůznějších postupů, dovedností a strategií naučit žáky, aby porozuměli textům. Žáci mohou rozvíjet čtenářské dovednosti také sami. Ve škole máme školní knihovničku, kterou průběžně doplňujeme. V loňském školním roce jsme založili výstavku knih v učebně českého jazyka a literatury. Zde žáci najdou nejen knihy, ale také časopisy. Příběh vlka je první z dílčích projektů. Čtenářské aktivity vycházely z textů knihy Moudrost vlků od Elli H. Radingeré a Ezopových bajek. Téma jsme také zpracovávali ve výtvarné dílničce (origami), v zeměpisu (NP Yellowstone) a zabrousili jsme také do environmentální výchovy (ochrana vlků).