PUTOVÁNÍ DÝŇOVÉHO SKŘÍTKA

V první části děti plnily různé překážky a úkoly. Zdolávaly bažinu na medvědích tlapkách, v jeskyni si vyzkoušely průlez stísněnými prostory a ohnivými kruhy, otestovaly svoji přesnou mušku srážením soudků a hodem na kruhy. S napětím, rozvahou a ctižádostí přeskakovaly a podlézaly překážky. Vyzkoušely si také, jaké je to ulovit si a namotat malého broučka na kolík, jak moc neposedná jsou semínka na lžičce. Za zvládnutí a zdolání jednotlivých činností dostávaly tajemné krabice, v nichž se skrývaly různé druhy podzimních plodů.

Tématiku období „Halloweenu“ a „Dušiček“ jsme v naší školce zakončili akcí s názvem Putování dýňového skřítka. Počasí naší výpravě bohužel nepřálo. Nejen, že se svět zahalil do mlhy, ale pro jistotu se k tomu všemu přidal i déšť, a tak jsme si dobrodružné putování vytvořili přímo ve školce.

Nyní čekal na děti poslední nejnáročnější úkol, do kterého byli zapojeni i rodiče dětí. A to vyrobit si dýňového skřítka z dostupných přírodnin. A jak to celé dopadlo?