Projekt: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (PŘÍBĚHY SE ZVÍŘECÍM HRDINOU)

Projekt Tajemství příběhů pokračuje! Tentokráte jsme pracovali s příběhy, ve kterých vystupuje zvířecí hrdina. Nechali jsme se inspirovat knihami Myši patří do nebe, O chytré kmotře lišce a Ezopovými bajkami. Motiv lišky a myši jsme zpracovali ve výtvarné dílničce různými technikami (origami, kresba, papírová loutka). Žáci 3. a 4. ročníku postupně vypracovávali úkoly, které vycházely z četby knihy O chytré kmotře lišce. Žáci 6. ročníku se seznámili s Ezopovými bajkami. Vysvětlili jsme si pojmy: bajka, přirovnání a ponaučení. Prvňáčkům a druháčkům bylo  z knihy Myši patří do nebe předčítáno. Děti příběh zaujal a na pravidelné čtení se těšily.