PROJEKT: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – HLAVNÍ POSTAVA

V měsíci prosinci jsme pokračovali v našem celoročním projektu TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ. Tentokrát jsme se zaměřili na hlavní postavu. Pracovali jsme s těmito texty: Hungry games – Aréna smrti (Suzanne Collinsová) a  Odysseia (Homér). V hodinách slohu jsme si vysvětlili rozdíl mezi vnitřní a vnější charakteristikou. Žáci poté plnili různé úkoly, které se k charakteristice vztahovaly (ŽIVOTABÁSEŇ, užívání přídavných jmen atd.) V mluvnici jsme zařadili hravé úkoly na rozvíjení slovní zásoby (např. slova odvozená od slova hlad, přirovnání, frazémy…), v literatuře byl pro žáky připraven pracovní list (práce s textem) a  vytvořili mentální mapu (klíčové slovo ODVAHA).