MASOPUSTNÍ VESELICE

Poslední dva týdny jsme si společně s dětmi povídali o masopustu. Nejen jak ho lidé slavili a drželi v dávných dobách, ale jak ho prožíváme my dnes.   A tak se akce, která se konala v pátek 10. 2. 2023, nemohla jmenovat jinak než „Masopustní veselice“.

Děti si vyzkoušely tanec podle hudby, zahrály si oblíbenou „židličkovanou“ a nezapomněly také soutěžit. Vyzkoušely si hod na cíl, zdolat překážkovou dráhu, chůzi s míčkem na lžičce, dětský kroket i namotat předmět upevněný na provázku na dřevěný kolík.

Za splněné aktivity na ně čekala náležitá odměna, a to pár lesklých drahokamů z pokladnice princezny.