Den Země a Světový den životního prostředí

V měsíci červnu jsme ukončili miniprojekt ke Dni Země.  Při této příležitosti jsme si připomněli, že rok 2023 je jubilejním 50. výročím Světového dne životního prostředí. Výročí bylo zaměřeno na řešení znečištění životního prostředí plasty.

V konaném workshopu žáci odhadovali, za jak dlouho se rozloží jednotlivé výrobky v přírodě. Uvědomili si, že některé i velikostí malé se mohou v přírodě rozkládat velmi dlouho (např. obyčejná žvýkačka až 50 let). Pro mnohé žáky bylo překvapením, že výrobky ze skla a polystyrenu se nemusí rozložit vůbec.  Další workshop byl zaměřen na rozmanitost fauny a flory naší planety, kdy žáci rozdělovali jednotlivé živočichy a rostliny do různých biomů.