Doba Rudolfa II. – Kdo najde GOLEMA?

Opět se přiblížil konec školního roku. Žáci, kteří přijíždějí na léčebný pobyt v tomto termínu, již mají učivo probráno, učebnice odevzdané, ale i přesto se najdou oblasti, ve kterých mohou své znalosti prohloubit nebo zopakovat. Za tímto účelem jsme pro žáky připravili závěrečnou hru odehrávající se v 16. až 17. století, kdy v hodnosti císaře Svaté říše římské byl Rudolf II. Habsburský. Hlavní děj celé hry byl přenesen do tehdejší Prahy, která se za vlády Rudolfa II. stala sídelním městem. Žáci se na úvod seznámili s Rudolfem II. i jeho dvorem. Také vyslechli informaci o ukrytí pověstného GOLEMA. Po úvodní prezentaci již následoval první úkol, který spočíval ve vytvoření plánu Prahy. Později byl využit pro další úkol, ve kterém jednotlivá družstva čekaly nástrahy například v podobě záludných otázek z Rudolfova života. Po tomto výtvarném úkolu již následovaly aktivity sahající do různých oblastí a prověřující vědomosti a dovednosti žáků. Některé činnosti byly zaměřeny na jednotlivce z týmu, jiné naopak podněcovaly k vzájemné spolupráci.  Celé herní soutěžení bylo doplněno informacemi týkajícími se vždy některé významné osobnosti z tohoto období, jako například Johannes Kepler, Tycho Brahe atd. Celé klání vyvrcholilo poslední školní den, kdy nejlepší družstvo získalo potřebné indicie pro odhalení tajemství o ukrytí GOLEMA. Jak celá hra probíhala, můžete vidět na následujících fotografiích.