Projekt Svět plný příběhů (příběhy z Amazonie)

Oblast Amazonie se stala další zastávkou v našem putování za příběhy z celého světa. Žáci se seznámili s pohádkou o želvě a jejím krunýři. Želva se chtěla dotknout hvězd a poprosila volavku, aby ji k hvězdám vynesla. Volavka však želvě nepřála nic dobrého a shodila ji z velké výšky na zem. Želví krunýř se rozbil na tisíc kousků. Na základě přečteného příběhu měli žáci za úkol vybarvit plochu rozdělenou na různé geometrické tvary. Děti z 1., 2. a 3. ročníku tvořily rozbitý krunýř z různě velkých kousků papírů. 

Skutečná Amazonie hraje samými barvami, a proto všechna výtvarná díla byla pestrobarevná.

Žáci 4. a 5. ročníku se ještě naučili skládat z papíru motýla a květ. Tato dílka vznikla díky Danielovi, který své spolužáky zasvětil do tajů origami. Předal všem cenné zkušenosti, které jsou velmi důležité – pečlivost a trpělivost. Posledním motivem se stal had. Děti opět zapojily fantazii a nakreslily hada, který ještě nebyl objeven.