Projekt Svět plný příběhů (japonská strašidla)

S projektem Svět plný příběhů jsme zavítali do Japonska. Žáci 4. a 5.ročníku pracovali v hodinách českého jazyka s textem, který je seznámil s japonskými strašidly. Dozvěděli se, že deštníkový duch (KASA – OBAKE) je zobrazován s jedním okem, dlouhým jazykem a jednou nohou místo rukojeti. Dále porovnávali typická česká strašidla s těmi japonskými. Na závěr projektu si žáci mohli vyrobit papírovou loutku a vybarvit omalovánky. Součástí projektu je mapa světa. Postupně v ní budeme vyznačovat země, které s našimi příběhy navštívíme. Už jsme zavítali do starověké Sumerské říše (dnešní Irák, Epos o Gilgamešovi) starověkého Řecka (Staré řecké báje a pověsti), starověké Číny (Konfucius, poezie).