Projekt Svět plný příběhů (Skrytá poselství pohádek)

Úspěšně pokračujeme v projektu Svět plný příběhů. Po dobu dvou měsíců jsme se zabývali poselstvím pohádek. Hlavním cílem projektu bylo žáky seznámit s klasickými pohádkami B. Němcové, K. J. Erbena a pohádkami cizích autorů (Andersen, bratři Grimmové, Perrault). Jednotlivé pohádky se staly inspirací k různým činnostem:

  • rozvoj řeči (1.r. – převyprávění pohádky O Smolíčkovi)
  • rozvoj slovní zásoby (6. – 9-roč. – pracovní list, přiřazování pohádek k autorům)
  • rozvoj fantazie a představivosti (výtvarné dílničky – 1.- 9.roč.)
  • rozvoj emoční inteligence (Pohádky nás učí, jak zvládat, ovládat či překonávat různé emoce – 1. – 9. roč.)
  • řešení konfliktů (žáci 2.stupně – prezentace Řešení konfliktů v pohádkách)

Ve výtvarných dílničkách jsme pohádky zpracovávali také různými způsoby:

  • italská verze pohádky Hrnečku vař! (Strega nona) – výtvarné zpracování kouzelného hrnce
  • Kráska a zvíře (kresba oka)
  • výroba loutek klasických pohádkových postav