Rubrika: Aktuality

  • Projekt Svět plný příběhů (Skrytá poselství pohádek)

    Projekt Svět plný příběhů (Skrytá poselství pohádek)

    Úspěšně pokračujeme v projektu Svět plný příběhů. Po dobu dvou měsíců jsme se zabývali poselstvím pohádek. Hlavním cílem projektu bylo žáky seznámit s klasickými pohádkami B. Němcové, K. J. Erbena a pohádkami cizích autorů (Andersen, bratři Grimmové, Perrault). Jednotlivé pohádky se staly inspirací k různým činnostem: Ve výtvarných dílničkách jsme pohádky zpracovávali také různými způsoby: