Projekt Svět plný příběhů (svatý Jiří)

Příběhy o dracích bývají pro děti přitažlivé, a proto jsme vybrali vyprávění o světci, který zabil draka díky své odvaze a zvítězil nad zlem, ačkoliv měl v ruce pouze kopí. Svatý Jiří je patronem skautů, vojáků, Anglie…

V hodinách českého jazyka jsme si připomněli české pranostiky k tomuto světci (24.dubna):

Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm. Jiří a Marek – mrazem nás zalek. Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. Na svatého Jiří se rodí jaro. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

Ve výtvarné dílničce se žáci pokusili vytvořit ilustrace k českým pranostikám. Dále se naučili kreslit draka, hady, štíry, ale také ještěrky.