Podporujeme čtenářskou gramotnost

Naši školní knihovničku jsme od ledna 2023 nově uspořádali do tematických skupin podle čtenářské úrovně a žánru. Žáci si mohou půjčit knihy na celou dobu léčebného pobytu. K orientaci jim pak slouží barevný rozcestník.

Nezapomněli jsme také na studenty středních škol, pro které jsme vybrali především povinnou četbu k maturitě. V jednotlivých učebnách jsou umístěny další volně přístupné knihy. Žáci mohou během výuky nahlížet do knih i časopisů. Různě zaměřené encyklopedie nám slouží jako pomůcky do hodin.