Chystáme se na Velikonoce

S žáky prvního stupně jsme se připravovali na nadcházející jarní svátek.  V prvouce jsme probírali téma jaro a s ním související Velikonoce. Žáci byli seznámeni s tradicemi a dodržovanými zvyky (pečení mazance, beránka, jidášů, pletení pomlázky, malování kraslic, zasetí osení atd.). Připomenuty byly názvy jednotlivých dnů Pašijového týdne od Škaredé středy do Pondělí velikonočního.

 Mohli si vytvořit originální zápichy ve tvaru vajíček.  

S žáky prvního ročníku jsme si ve středu před velikonočními prázdninami vyrobili malou papírovou dekoraci k Velikonocům. Jednalo se o zajíčka, který nese věneček z vajíček. Žáci se do výroby zapojili s radostí, což bylo vidět i na jejich chuti k práci.   Během poslední školní přestávky měli žáci možnost hledat ukryté zajíčky na chodbě školy. Kdo mezi prvními všechny objevil, byl odměněn figurkou zajíčka.