Představujeme projekt Svět plný příběhů

V letošním školním roce je pro žáky připraven projekt s názvem Svět plný příběhů, který si klade za cíl rozvíjet čtenářskou gramotnost. Aktivně podporujeme zájem o knihy, protože čtení napomáhá i duševnímu zdraví dětí (např. redukuje stres).

V prostorách naší školy máme různě zaměřené knihovničky, které průběžně doplňujeme o zajímavé tituly. Čtením budeme rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat paměť a koncentraci. V hodinách českého jazyka se budeme věnovat tvořivé práci s texty.

Součástí celoročního projektu je také dílčí projekt s názvem Cesta kolem světa. Během přestávek se mohou žáci zapojit do různých pohybových aktivit. Aktivity jsou vybírány tak, aby žáci mohli rozvíjet zručnost rukou, trpělivost, koncentraci a postřeh. Pokud splní žák 3 aktivity, získá nejen malou odměnu, ale také posune figurku na herním plánu o 1 políčko. Hra byla inspirována knihou Julese Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní. Žáci musí překonat osmdesát políček a dostat figurku co nejrychleji do cíle.